Please install Yoast SEO plugin and enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Aanvullende algemene voorwaarden AVG

Artikel 17. Privacy en gegevensbescherming

 

1: Indien Scharff Techniek bij de uitvoering van de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zal Opdrachtgever de op deze site geplaatste Verwerkersovereenkomst aanvaarden waarin afspraken over de verwerking en beveiliging van deze persoonsgegevens zijn vastgelegd. Opdrachtgever kan te allen tijde in overleg met Scharff Techniek wijzigingen daarin aanbrengen.

2: Opdrachtgever garandeert dat iedere verstrekking van (persoons)gegevens door Opdrachtgever aan Scharff Techniek BV rechtmatig is en dat de verwerking van deze gegevens conform de Overeenkomst niet in strijd is met enige toepasselijke privacywet- en regelgeving.