Please install Yoast SEO plugin and enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Privacy beleid en cookieverklaring Scharff Techniek BV

 

Scharff Techniek BV acht uw privacy van groot belang. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden. Wij willen u zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring.

Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat nodig is voor de goede werking van de website en de door u gevraagde diensten.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming wettelijk is vereist.

Scharff Techniek B.V., gevestigd aan Proostwetering 107G, 3543 AC, Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Proostwetering 107G

3543 AC, Utrecht

+31302410972

www.scharfftechniek.nl

Bernard Scharff is verantwoordelijke AVG voor Scharff Techniek B.V. Hij is te bereiken via info@scharfftechniek.solid-use.nl

 

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Scharff Techniek verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Scharff Techniek, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Onder Scharff Techniek is mede begrepen de onderstaande websites:

 • Scharfftechniek.nl
 • Stoomketels.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Scharff Techniek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • telefoonnummer
 • factuuradres
 • e-mailadres
 • betalingsgegevens
 • geslacht
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@scharfftechniek.solid-use.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Scharff Techniek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het aanmaken van uw account.
 • het afhandelen van uw bestellingen.
 • het factureren van de afgenomen diensten.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • het versturen van nieuwsbrieven en/of reclame.
 • Scharff Techniek B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • het beantwoorden en afhandelen van door u gestelde vragen.
 • het aanbieden van gerichte advertenties via zoekmachines.
 • Scharff Techniek B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

De verwerking van uw persoonsgegevens is altijd gebaseerd op één van de volgende grondslagen:

 • op basis van uw toestemming.
 • noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Scharff Techniek B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Scharff Techniek B.V.) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Scharff Techniek B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren verschillende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens, dit is afhankelijk van het doeleinde en de wettelijke verplichtingen. Meer informatie kunt u opvragen via info@scharfftechniek.solid-use.nl

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Scharff Techniek B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, bijvoorbeeld aan onze distributiepartners om onze producten te leveren.

Of we verstrekken uw gegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Zij voeren werkzaamheden uit als het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites of leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Scharff Techniek B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen

 

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en in het geheugen van uw apparaat wordt opgeslagen. De informatie die in een cookie wordt opgeslagen kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde server of die van een derde partij.

 

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wij onderscheiden drie soorten cookies:

Functionele cookies

Deze cookies zorgen voor het goed functioneren van onze website. Daarnaast zorgen ze ervoor dat u de website makkelijker kunt gebruiken door bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen te onthouden.

 

Analytische cookies

Op de website van Scharff Techniek BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert Scharff Techniek BV hiermee de werking van de website.

Scharff Techniek BV probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Scharff Techniek BV maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Scharff Techniek BV inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De cookie van Google wordt na maximaal 2 jaar verwijderd. Google deelt uw gegevens niet met derden. Lees hier de Privacy Statement van Google.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een banner getoond waarin wordt aangegeven dat indien u verder klikt op de website, u ons toestemming geeft om alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in deze privacy- en cookieverklaring.

Wij hebben geen controle op hetgeen eventuele derde partijen met uw gegevens doen die via de geplaatste cookies worden verkregen. Een voorbeeld is het afpelen van YouTube video’s op onze website. Meer informatie over de wijze waarop deze partijen de verkregen gegevens opslaan en wat zij met deze gegevens doen, kunt u vinden in de privacyverklaring van de betreffende partij. (Let op: deze kunnen regelmatig wijzigen). U kunt bij ons navraag doen via het contactformulier.

 

Tracking cookies

Mits u hiervoor toestemming heeft gegeven, maakt Scharff Techniek BV ook gebruik van tracking cookies zodat advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses kunnen worden afgestemd, en om bij te houden hoeveel en welke advertenties aan u zijn getoond (om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of u op een advertentie heeft geklikt.

De Google Adwords cookie onthoudt welk pagina’s u bezoekt, zodat u gerichte en relevante aanbiedingen van ons kunt ontvangen. De cookie van Google wordt na maximaal 2 jaar verwijderd. Google deelt uw gegevens niet met derden. Lees hier de Privacy Statement van Google.

 

In- en uitschakelen van cookies
U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Bekijk de handleiding van uw browser voor exacte instructies. Houd er wel rekening mee dat (bepaalde functionaliteiten op) de website mogelijk niet of niet-volledig werken indien u de cookies uitschakelt.

 

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw sitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

 

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Sociale Media

Wij hebben geen controle op hetgeen eventuele sociale media met uw gegevens doen die via geplaatste cookies worden verkregen. Wij hebben pagina’s op Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube en Google(+). Meer informatie over de wijze waarop deze partijen de verkregen gegevens opslaan en wat zij met deze gegevens doen, kunt u vinden in de privacyverklaring van de betreffende partij (Let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

 

Contact- of vraagformulier

Met het contactformulier en vraagformulier kunt u ons vragen stellen en aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Wij gebruiken deze gegevens onder de grondslag overeenkomst. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. Heeft u een bestelling gedaan, dan bewaren we de informatie totdat de bestelling is afgehandeld en zeven jaar daarna (de wettelijke bewaartermijn).

 

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt. Wij behouden daarna uw e-mailadres op onze blokkeerlijst zodat u achteraf niet per ongeluk opnieuw toegevoegd kunt worden. Dit is een standaard feature van onze maildienstverlener MailChimp.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, af te schermen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Scharff Techniek B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@scharfftechniek.solid-use.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Scharff Techniek B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Scharff Techniek B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@scharfftechniek.solid-use.nl