U kunt er niet omheen, op alle aspecten wordt er gekeken hoe we een duurzaam bestaan kunnen creëren voor 2050. Dat betekent dat alle industrie in 2050 gasloos moet zijn. Momenteel is aardgas nog steeds verreweg de grootste energiedrager. 30 jaar lijkt een lange tijd en mogelijk stelt u daardoor dit transitieproces nog even uit. Scharff Techniek geeft 7 redenen waarom u ook vandaag al moet nadenken over een klimaatneutraal 2050 en legt uit hoe u stoomproductie kunt verduurzamen.

Verschillende opties tot verduurzaming

Er zijn verschillende opties om te verduurzamen; van waterstof, biomassa, aardwarmte tot elektrificatie. Welke keuze maakt u dan? De Routekaart Elektrificatie Industrie heeft berekend en uitgestippeld wat de meest kansrijke route is tot 2030 en 2050, aan de hand van berekende toekomstige industriële energiebehoeften.

Elektrificatie zal minimaal 60% van de totale behoefte van de industrie invullen in 2050. Deze berekening maakt duidelijk dat overheid, netbeheerders, elektriciteitsproducenten en industrie nu al investeringen kunnen doen die robuust zijn voor de toekomst. De investering in elektrificatie van het productieproces is dus geen tijdelijk fenomeen in de markt. Op het gebied van stoomproductie zijn elektrische stoomketels of e-boilers een goed alternatief om elektrificatie en verduurzaming te realiseren. Scharff Techniek heeft hier veel ervaring mee en levert en installeert dit type al meer dan 10 jaar.

Aanleg juiste infrastructuur

Om stoomproductie te verduurzamen kunt u in een elektrische stoomketel investeren. Deze wordt aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Ondanks dat er in de toekomst hard gewerkt gaat worden aan de elektrische infrastructuur, is het belangrijk om de huidige mogelijkheden voor de gewenste infrastructuur te controleren. Er zijn namelijk een aantal knelpunten in het elektriciteitsnetwerk waardoor er een lange wachtlijst is in sommige gebieden. Nog een reden om ver vooruit te kijken. Neem contact op met uw energieleverancier om te weten te komen óf een elektrische aansluiting mogelijk is, en welk vermogen maximaal geleverd kan worden.

Subsidiemogelijkheden

Het kan ook juist voordeling zijn om nu al na te denken over verduurzamen door beschikbare subsidies. Op dit moment stimuleert de overheid elektrificatie door subsidieregelingen. Soms moet de elektrische infrastructuur tot aan het bedrijf aardig uitgebreid worden. Een ingreep dat de investering een stuk duurder maakt. Via een regeling als de EIA komen ook dit soort kosten, naast aanschaf van het daadwerkelijke bedrijfsmiddel, in aanmerking voor subsidie.

Elektrische stoominstallaties zijn op ons initiatief opgenomen op de Energielijst (270104). Hierdoor komt u bij de aanschaf van een elektrische stoomketel, in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). De EIA bedraagt in 2022 45,5% van het investeringsbedrag. De extra aftrek van 45,5% komt bovenop de normale afschrijvingen op het bedrijfsmiddel.

Stijgende kosten voor gebruik van aardgas

Door de stijgende energieprijzen van het afgelopen jaar beseft iedereen hoeveel impact een stijgende kostenpost, waar het bedrijf afhankelijk van is, kan hebben. In de Routekaart Elektrificatie worden aanbevelingen gedaan om het contrast tussen de prijs van aardgas en elektriciteit de vergroten. Dit vormt een extra stimulans voor industriële elektrificatie. Óf en wanneer dit zou worden ingevoerd is niet bekend. Wat wel een nieuwe kostenpost is (na vrijstelling door Covid-19 in 2021), is de CO2-heffing.

De CO2-heffing verplicht industriële bedrijven om belasting te betalen per ton CO2 die zij uitstoten. Dat bedrag loopt jaarlijks op om bedrijven te stimuleren om nu echt CO2-besparende maatregelen te nemen. In 2021 is die prijs 30,48 euro. Het tarief loopt daarna ieder jaar op tot 2030.

De consument

Vergeet ook niet het veranderende koopgedrag van de markt. Duurzame producten en productie worden steeds belangrijker voor de consument. Hoe ontwikkelt die trend zich de komende 10 jaar? Mogelijk is verduurzamen ver voor 2050 daardoor wel relevant.

Uitbreiden of verhuizen

Wanneer een bedrijf in de toekomst wil uitbreiden of verhuizen naar een nieuwe locatie, is het mogelijk gedwongen eerder na te denken over de verduurzaming van het productieproces. Nieuwe bedrijventerreinen beschikken lang niet altijd meer over een gasaansluiting. Ga van te voren goed na of het nieuwe terrein gasloos wordt opgeleverd.

Korte termijn acties met effect

Ook al wacht u nog even met nieuwe duurzame investeringen, u kunt ook nu al het brandstof gebruik, en dus de CO2 uitstoot, terugdringen met kleine ingrepen aan de bestaande installatie. Dit kan wel oplopen tot 25% door het verlagen van de stoomdruk, het isoleren van ketel en leidingen, regelmatige controle condenspotten en uitzetten van de stoomketel wanneer er langere tijd geen stoomvraag is.

Wilt u meer weten over verduurzamen door middel van elektrische stoomketels? Neem contact op met Scharff Techniek voor meer informatie of kijk op onze website