Maatregelen Coronavirus – Update

Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld. Het protocol is een van de uitkomsten van de gesprekken die minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen onder andere met Doekle Terpstra van Techniek Nederland en Maxime Verhagen van Bouwend Nederland voeren om ervoor te zorgen dat de sector niet stil komt te liggen. Het protocol is tot stand gekomen met advies van het RIVM en de Inspectie SZW en wordt ondersteund door vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties. Scharff Techniek volgt dit protocol. Wanneer de situatie, de maatregelen van de overheid en/of de RIVM-richtlijnen veranderen, kan dat gevolgen hebben voor het protocol. Wij communiceren deze wijzigingen naar u. Scharff Techniek wil u graag informeren wat de maatregelen zijn die wij treffen en wat deze situatie betekend voor u. 

Algemene maatregelen

  • Al onze medewerkers volgen de preventieve maatregelen van het RIVM op (thuisblijven bij klachten, regelmatig handen wassen, 1,5 meter afstand, gereedschap en PBM’s niet delen, etc.)
  • Wij overleggen met de klant of het geplande werk wordt uitgevoerd, of dat de werkzaamheden verplaatst worden naar een later moment.
  • Nieuwe afspraken, keuringen en onderhoud plannen wij in overleg. Dit kan na 27 april zijn.
  • Bedrijven waar iemand van de technische dienst ziek is, gaan wij alleen heen wanneer er een veilig gestelde werkomgeving is.
  • Samen met de klant maken wij afspraken (bijvoorbeeld geen aanmeldprocedure, aanloop naar ketelhuis via een kortere of minder drukke route) om het werkbezoek zo veilig mogelijk te maken.
  • We verzoeken u de richtlijnen van het RIVM qua omgang in acht te houden wanneer onze werknemers bij u op locatie zijn.
  • Momenteel schudden wij dus ook geen handen, blijven wij op gepaste afstand en laten wij ook geen werkbonnen ondertekenen.
  • Is één uw TD werknemers bij u op locatie geweest èn momenteel ziek, dan verzoeken wij u om dit aan ons te melden. Zowel voor de veiligheid van onze medewerkers als voor de veiligheid van onze andere klanten.

Bedrijven met vitale processen

Een deel van onze klanten zijn van vitaal belang in de huidige situatie. Er wordt een groot beroep op hun gedaan vanuit het publieke belang. In het geval van storing proberen we deze klanten zo snel en effectief mogelijk te helpen.

Het is essentieel dat de continuïteit van de bedrijfsvoering in een vitaal proces kan worden gewaarborgd. Deze wordt onder meer bewerkstelligd door het juist en tijdig onderhouden van onze installatie conform aanwezige onderhoudsrichtlijnen gebaseerd op wet- en regelgeving. Dus beheer en onderhoud zijn juist nu van het grootste belang voor uw bedrijfsprocessen. Neem met ons contact op, als u hier vragen over heeft.

Storingen

In algemene situaties zullen wij in eerste instantie d.m.v. telefonisch contact de storing proberen op te lossen. Lukt dit niet, lossen we in overleg de storing op. Een aantal van onze klanten zijn van vitaal belang in de huidige situatie. Er wordt een groot beroep op hun gedaan vanuit het publieke belang. In het geval van storing proberen we deze klanten zo snel en effectief mogelijk te helpen.

Wij vragen uw begrip voor deze maatregelen.
Daarnaast zijn wij telefonisch bereikbaar als u hier vragen over heeft.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.