Naar een klimaatneutrale voedingssector: een collectieve inspanning

Voedingsbedrijven zijn essentieel voor het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelstellingen. De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) identificeert klimaat en energie als de belangrijkste uitdagingen. Echter, het inzetten van groene stroom alleen zal niet volstaan om klimaatneutraliteit te bereiken.

Diverse maatregelen noodzakelijk

Naast de inzet van groene stroom is het cruciaal om de elektrificatie van productieprocessen te versnellen, andere duurzame energiebronnen te benutten en de energie-efficiëntie te verbeteren. Er gaat veel restwarmte verloren, wat een significant verbeterpunt is. Voedingsgroothandels kunnen hun steentje bijdragen door te investeren in emissievrije distributie, duurzame koeltechnologieën en het verduurzamen van gebouwen.

Focus op het primaire productieproces

Er is een dringende behoefte aan investeringen in duurzame energieoplossingen, vooral gericht op het verminderen van de afhankelijkheid van aardgas en het vergroenen van het stroomverbruik. Het aardgasverbruik in de sector blijft hoog met een aandeel van meer dan 70%, net als in 2019. Toch zijn er al successen geboekt, zoals een 25% reductie van het energieverbruik in de bakkerijsector door het gebruik van oven-monitoringsystemen. Warmteterugwinningstechnieken, zoals warmtepompen, zijn ook effectief in het besparen van energie en het reduceren van het gasverbruik.

Toename van broeikasgasuitstoot

In 2021 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen in de sector 4,2 miljard kilo. Ondanks een lichte stijging van het productievolume in de afgelopen drie jaar, blijft klimaatneutraal produceren een primair doel. De sector streeft ernaar de uitstoot met 50% te verminderen tot 2 Mton in 2030.

Belang van investeringen in energietransitie

Ceel Elemans, ING Sector Banker Food, onderstreept het belang van investeringen in de energietransitie voor voedingsbedrijven. Duurzaamheidsbeleid dient als leidraad voor investeringsbeslissingen. Investeringen die niet bijdragen aan de vermindering van de CO2-voetafdruk zouden heroverwogen moeten worden. Hoewel investeren in elektrificatie en alternatieve energiebronnen kostbaar is en elektriciteit momenteel duurder is dan gas, is de energietransitie cruciaal vanwege de aanhoudende klimaatverandering.

Ondersteuning door de overheid en tips voor ondernemers

Voor de facilitering van langetermijninvesteringen zijn bepaalde voorwaarden noodzakelijk. De overheid speelt een sleutelrol in het ondersteunen van deze transitie, met name door subsidies te verstrekken. Daarnaast is het oplossen van netwerkcongestie een belangrijk aandachtspunt.

Tips voor ondernemers:

  1. Kennis van processen: Begrijp en analyseer je processen grondig om te bepalen waar de grootste besparingsmogelijkheden liggen.
  2. Advies inwinnen: Schakel adviseurs in met expertise in energietransitie en energiebesparing.
  3. Subsidieregelingen benutten: Maak gebruik van regelingen zoals SDE++, EIA, en VEKI om investeringen rendabeler te maken en de terugverdientijd te verkorten.

Bron ING

Wilt u meer informatie gericht op uw specifieke situatie?

Neem dan contact op info@scharfftechniek.nl

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.