Scharff Techniek is een familiebedrijf dat al 40 jaar stoom- en thermische olie installaties levert en installeert bij klanten in de voedingsindustrie, (pharma)chemie, maakindustrie en in onderzoekscentra en ziekenhuizen. Lang stonden onderwerpen als verduurzaming en het afbouwen van fossiele brandstoffen al op het netvlies, maar de afgelopen jaren is dit proces in een sneltreinvaart gekomen. Daar gaan veel vragen mee gepaard in de industrie. Want wat zijn de alternatieven voor gasgestookte stoom? En hoe pak je dat aan? Dat Scharff Techniek klanten van A tot Z in het gehele proces begeleidt heeft daarmee ook een nieuwe dimensie gekregen.

Gasloze stoom

Net als voor vele producten is er óók voor stoomproductie een elektrisch alternatief, en dat is niet persé nieuw. Een dergelijke variant levert Scharff Techniek namelijk al ruim 10 jaar. Daar zijn in de tussentijd grotere modellen tot 1500kg/h stoom bijgekomen. Afgelopen april werd er een vernieuwd model elektrische stoomketel gelanceerd dat op het gebied van rendement, vermogensafstemming en ruimte besparing een nieuwe prestatieklasse vormt.

Financiële stimulans

Scharff Techniek zorgde er in 2020 voor dat de elektrische stoomketel als product werd opgenomen in de Energielijst. Daardoor komt de aanschaf en montage ervan sindsdien in aanmerking voor een fiscale regeling waarmee de overheid bedrijven ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie.

Advies en betrokkenheid

De stijgende gasprijzen hebben enorm veel impact voor een groot deel van de industrie, zeker bij bedrijven die intensief gebruik maken van een gasgestookte stoomketel. Scharff Techniek denkt, voor zover dat kan, mee in creatieve oplossingen en informeert ook over mogelijkheden om kosten te besparen. Een elektrische oplossing is nog niet voor iedereen weggelegd op dit moment desondanks de financiële stimulans. Dat komt dan simpelweg omdat de benodigde infrastructuur nog niet mogelijk is of zelfs overbelast is. Scharff Techniek adviseert klanten en houdt betrokkenen op de hoogte van knelpunten in het verduurzamingstraject en andere actuele onderwerpen. Neem contact met ons op om mogelijkheden te bespreken.

Dit artikel is ook verschenen in de december uitgave van Process Control.