Ook in 2021 is er subsidie voor elektrische stoomketels. Het vervangen van gasgestookte stoomketels door elektrische stoominstallaties is namelijk opnieuw opgenomen in de Energielijst (270104). Hierdoor komt u bij de aanschaf van een elektrische stoomketel, in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Let wel op, de EIA geldt alleen voor nieuwe elektrische stoominstallaties die gasgestookte stoomketels vervangen.

Stoom is een zeer veel toegepaste warmtedrager binnen de industrie, maar vaak met aardgas gestookt. Forse veranderingen zijn nodig voor de energietransitie voor deze manier van warmteproductie. Lees op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over mogelijke oplossingen voor deze noodzakelijke veranderingen. Om deze overgang voor stoom te stimuleren, kunt u subsidie krijgen voor elektrische stoomketels door middel van de EIA.

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid u ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Net als in 2020 bedraagt de EIA in 2020 45% van het investeringsbedrag. De extra aftrek van 45% komt bovenop de normale afschrijvingen op het bedrijfsmiddel. De complete Energielijst 2021 download u hier.

Weet u niet zeker of uw bedrijf beschikt over de juiste infrastructuur voor een elektrische stoomketel? Of wilt u weten wat u moet aanpassen om wel een elektrische stoomketel te kunnen gebruiken? Neem dan contact op met Scharff Techniek. Wij helpen u namelijk graag met de elektrificatie van uw stoominstallatie.