Jaarlijks maakt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de Energielijst bekend. Op deze lijst vind je innovatieve en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, ook wel bekend als de regeling Energie-Investeringsaftrek (EIA). Ook in 2023 komen elektrische toestellen voor stoomopwekking of verwarming van thermische olie voor processen voor op de lijst (270104). Deze regeling stimuleert de energietransitie voor stoomopwekking in de industrie.

3 jaar op de Energielijst

Op ons initiatief werd in 2020 het type elektrische stoomketel voor het eerst opgenomen in de Energielijst. In eerste instantie kwam je alleen in aanmerking wanneer een oude gasgestookte stoomketel werd vervangen door een elektrische stoomketel. Vanaf 2022 is deze regeling gewijzigd en is het ook mogelijk om in aanmerking te komen met alleen de aanschaf van een elektrische stoomketel.

Duurzaam alternatief

Gasloze stoomketels zijn een duurzaam alternatief omdat ze geen emissie uitstoten. Het water wordt dan namelijk verwarmt door elektrische elementen. Ondanks dat de techniek pas enkele jaren op de Energielijst te vinden is, bestaat het type ketel al veel langer. Scharff Techniek levert bijvoorbeeld al meer dan 10 jaar een type elektrische stoomketel. In de tussentijd is ons elektrisch aanbod uitgebreid tot een stoomvraag van 1500kg/h. Daarnaast vind er ook innovatie plaats. Zo werd in april 2022 een nieuwe generatie elektrische stoomketels gelanceerd.

De overstap naar elektrisch

Er zijn in de industrie vaak veel vragen over de overstap van gas naar elektrisch. Scharff Techniek schreef daar al eerder over. Wil je meer weten over elektrische stoomketels of de overstap naar elektrisch neem dan contact op met ons.